Hội hữu nghị Việt - Nga thành phố Hà Nội: Sứ giả của tình hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm