Hội hữu nghị Việt - Nhật tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm