Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem thêm