Hội hữu nghị Việt Nam – Vê-nê-xu-ê-la tiếp Trưởng ban Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Vê-nê-xu-ê-la

Phóng sự ảnh Xem thêm