Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia mở rộng lần thứ V

Phóng sự ảnh Xem thêm