Hội nghị Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm