Hội nghị Ban Thường vụ, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm