Hội nghị Ban Thường vụ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam lần thứ IX khóa V

Phóng sự ảnh Xem thêm