Hội nghị Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội

Phóng sự ảnh Xem thêm