Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 Ủy ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á-Phi-Mỹ Latinh và Kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức đoàn kết nhân dân Á-Phi (AAPSO)

Phóng sự ảnh Xem thêm