Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

Phóng sự ảnh Xem thêm