Hội nghị lần thứ VI và giao ban công tác Hội hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm