Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm