Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các ngành Khoa học - Văn hoá - Xã hội

Phóng sự ảnh Xem thêm