Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại nhân dân và công tác vận động PCPNN tại Quảng Ninh

Phóng sự ảnh Xem thêm