Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022

Phóng sự ảnh Xem tiếp