Hội nghị toàn quốc lần thứ II Hội hữu nghị Lào - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm