Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào "Ươm mầm hữu nghị"

Phóng sự ảnh Xem thêm