Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Liên hiệp năm 2017 và Lễ trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Phóng sự ảnh Xem thêm