Hội nghị tổng kết công tác thông tin đối ngoại năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phóng sự ảnh Xem thêm