Hội thảo về "Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam" tại Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm