Hơn 420 triệu USD hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững

Phóng sự ảnh Xem thêm