Hơn 43,000 học sinh được khám mắt miễn phí

Phóng sự ảnh Xem thêm