Hơn 5.000 người tham gia Ngày hội Pháp ngữ tại TP Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm