• Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân

  Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác đối ngoại nhân dân

  04/07/2019

  (VUFO) Đối ngoại nhân dân của ta trong thế kỷ XX có cội nguồn từ những năm 20, thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp hoạt động chính trị đối ngoại, lúc đó vận động quốc tế là hoạt động đối ngoại nhân dân. Chính người đã nhận thức đúng đắn về vai trò, vị trí của công tác quan trọng này và đặt công tác này vào mặt bằng mới về cả lý luận lẫn thực tiễn nhờ đó đã vận động được nhân dân thế giới ủng hộ đoàn kết với nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược, đặc biệt là hình thành mặt trận nhân dân thế giới rộng lớn ủng hộ đoàn kết với nhân dân ta chống Mỹ cứu nước.

 • Các kỳ Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  Các kỳ Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  04/07/2019

  TĐO - Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trải qua 5 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc.

Phóng sự ảnh Xem thêm