Hướng tới Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10

Phóng sự ảnh Xem thêm