Jerilyn Brusseau: Xoa dịu nỗi đau chiến tranh là tâm huyết và vinh dự của tôi.

Phóng sự ảnh Xem thêm