KOICA tài trợ 6,3 triệu bơm kim tiêm y tế dùng một lần cho Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp