Khai mạc Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20

Phóng sự ảnh Xem tiếp