Khai mạc Triển lãm ảnh “Che - Người kiến tạo”

Phóng sự ảnh Xem thêm