Khánh thành Đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Koh Kong

Phóng sự ảnh Xem thêm