Khánh thành cầu Hữu nghị Việt - Hàn số 1 tại tỉnh Vĩnh Long

Phóng sự ảnh Xem thêm