Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Mimasaka, Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm