Khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk, Liên bang Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm