Khối Báo chí - Tuyên truyền gặp mặt nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm