Khởi công xây dựng lớp học cho học sinh Bản Lá

Phóng sự ảnh Xem thêm