Kỉ niệm 25 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm