Kí thỏa thuận "An toàn giao thông cùng nhau hy vọng" với tổ chức GCS

Phóng sự ảnh Xem thêm