Kỷ niệm 15 năm thành lập Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị và Trung tâm hợp tác hữu nghị tỉnh Hải Dương

Phóng sự ảnh Xem thêm