Kỷ niệm 50 năm gặp gỡ nhân dân Việt - Mỹ, Bratislava, 1967-2017

Phóng sự ảnh Xem thêm