Kỷ niệm 64 năm Ngày Độc lập Vương quốc Campuchia tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem thêm