Kỷ niệm 68 năm thành lập Liên hiệp Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm