Kỷ niệm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Anh và Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm