Lần đầu tiên Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở thành phố Berlin

Phóng sự ảnh Xem thêm