Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Trung tiếp đoàn học giả Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem thêm