Lãnh đạo Hội Việt - Mỹ tiếp đoàn Sứ giả Sức mạnh hữu nghị, Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm