Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp Đại sứ Vương quốc Ma-rốc

Phóng sự ảnh Xem thêm