Lãnh đạo Liên hiệp Hữu nghị tiếp Giám đốc Hội Ca-na-da - Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm