Lãnh đạo Liên hiệp tiếp Thư ký thường trực Hội đồng Hòa bình thế giới

Phóng sự ảnh Xem thêm