Lãnh đạo Liên hiệp tiếp đoàn Hội đồng Quản trị Quỹ Châu Á (TAF)

Phóng sự ảnh Xem thêm